Späť


Využitie informačných systémov a tvorba SW pre posúdenie súčasného stavu a predikciu makroekonomickej a regionálnej ekonomickej výkonnosti

Garant: prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD.
Učitelia:
Počet študentov: 3 - Nedefinované

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI