25. výročie založenia fakulty - sprievodné podujatia

Fakulta riadenia a informatiky v tomto roku oslavuje významné jubileum – 25 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sme pripravili viaceré podujatia pre svojich zamestnancov, študentov i partnerov, s ktorými by sme Vás touto cestou chceli oboznámiť:


Oficiálna slávnosť pre pozvaných hostí sa uskutoční dňa 16. septembra 2015 o 16:00 hod. v Novej menze ŽU v Žiline. Podujatia sa zúčastní aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pán Juraj Draxler.


Študentská slávnosť s názvom FRIČKOVICA sa uskutoční dňa 24. septembra 2015 od 11:00 h. na trávnatej ploche za fakultou pri Lesoparku. Zabezpečená je skvelá hudba, množstvo zaujímavých súťaží, dobré jedlo, PIVO zadarmo s platným ISIC preukazom FRI a taktiež budú mať študenti možnosť neformálneho stretnutia s absolventmi FRI pôsobiacimi v najlepších IT firmách. V rámci podujatia sa uskutoční tradičný fakultný BEH JEANA de MIJONA o 13:00 h. Budeme radi, ak príde čo najviac našich absolventov.


Pri príležitosti 25. výročia založenia fakulty sa uskutoční 41. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie SDOT (Software Development and Object Technologies) 2015, ktorá sa bude konať 19. 11. až 20. 11. 2015. Konferencia sa zameriava predovšetkým na všetky aspekty softvéru: od jeho návrhu, implementácie, využitia návrhových vzorov až po algoritmizáciu, programovacie jazyky a programovacie paradigmy. Hlavným zámerom konferencie je predovšetkým vytvoriť platformu pre šírenie vedomosti a skúseností medzi učiteľmi, študentmi, vedcami a profesionálnou komunitou. Príspevky prezentované na konferencii budú zaradené do zborníka indexovaného IEEE Xplore, Scopus a Web of Science. Viac informácií nájdete na webovej stránke konferencie http://sw-development.org


V súčasnosti ďalej pripravujeme:

- výstavu fotografií zo života fakulty, ktorá sa uskutoční v priestoroch átria,

- pamätnicu mapujúcu históriu fakulty v období rokov 1990 – 2015,

- možnosť publikovania výsledkov vedeckej práce v špeciálnom čísle vedeckého časopisu Communications,

- turistický výlet na Chatu pod Suchým v Malej Fatre - 10.10.2015.


Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.


Zároveň by sme chceli poďakovať našim partnerom, ktorí podporili pripravované podujatia pri príležitosti 25. výročia založenia fakulty

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI