Ako žijú a študujú študenti v Moskve

O tom nám v stredu, 22. okt. o 15:00 v Informačnom centre krátko porozprávajú študenti Moskovského energetického inštitútu Júlia Mariškina a Alexander Makarov. Budú hovoriť po rusky (pomaly), čo bude treba, preložíme. Pokračovať budeme voľnou besedou. Pozývame študentov, doktorandov i kolegov, popočúvať i popýtať sa, lebo študentov zo slovanských krajín východnejšie od nás na našu fakultu neprichádza veľa.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI