ALUMNIFRI

Ponuka členstva v občianskom  združení ALUMNI FRI

Dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou na členstvo v občianskom združení ALUMNI FRI. ALUMNI FRI je združenie (nezisková organizácia) zamestnancov, absolventov a priateľov Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ktorého cieľom je podporovať činnosť a rozvoj Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, udržovať vzájomné kontakty jej absolventov i priateľov a prehlbovať spoluprácu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity s občanmi regiónu, v ktorom sídli. Na našej stránke http://www.fri.uniza.sk/alumni nájdete základné dokumenty (stanovy, prihlášku).V prípade akceptácie našej ponuky a súhlasu so stanovami záujmového združenia ALUMNI FRI, Vás poprosíme o zaslanie vyplnenej záväznej prihlášky na našu poštovú adresu, alebo odoslanie oskenovanej (pdf) vyplnenej a podpísanej prihlášky na e-mailovú adresu alumnifri@fri.uniza.sk.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI