Bezplatný prístup do elektronického vydavateľstva kníh!

Vážené kolegyne a kolegovia, študentky a študenti,

dávame vám do pozornosti, že od 1. Marca 2015 do 9. Apríla 2015 má Žilinská univerzita bezplatný prístup do elektronického vydavateľstva kníh Cambridge University Press prostredníctvom linku http://ebooks.cambridge.org/

Do prílohe prikladáme aj UserGuide.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI