Blended Mobility SmartSoc - voliteľný predmet vyučovaný v letnom semestri súčasne na 12 európskych univerzitách

Projekt "Education of Future ICT Experts Based On Smart Society Needs" (SmartSoc) ponúka študentom FRI počas tohto akademického roka výnimočnú príležitosť - študovať voliteľný predmet zameraný na získanie podnikateľských zručností, v rámci medzinárodného projektu formou zmiešanej mobility (blended mobility). Za štúdium tohto predmetu získajú študenti 4 kredity. Na predmet sa môžu záujemci prihlásiť do 27.11.2020 u koordinátora projektu SmartSoc, doc. Petra Mártona (Peter.Marton@fri.uniza.sk).

V zmiešanej mobilite sa 15. februára 2021 začne virtuálnou mobilitou. Predpokladá sa, že 40 študentov partnerských univerzít vytvorí 10 medzinárodných tímov. Každý tím bude počas 10 týždňov riešiť jednu prípadovú štúdiu. Výsledky svojej práce a návrh podnikateľského plánu pre virtuálny start-up podnik odovzdajú študentské tímy do 30. apríla 2021. Následne posúdia podnikateľské plány traja experti a to z hľadiska technických, podnikateľských a sociálnych dopadov.

Svojim podnikateľským plánom sa budú študentské tímy venovať spoločne opäť na fyzickej mobilite, ktorá bude trvať dva týždne - hneď po skončení virtuálnej mobility od 3. do 14. mája 2021, v španielskej Valencii, v campuse Universitat Politecnica de Valencia.

Okrem práce v tímoch, na vylepšovaní podnikateľských plánov virtuálnych start-up podnikov, sú pre študentov v rámci fyzickej mobility pripravené zaujímavé prednášky z oblasti najnovších trendov v IKT odbore, využití IKT produktov v podnikaní, dôležitých aspektov podnikania v IKT a exkurzie. Pre študentov a vysokoškolských učiteľov zo zahraničia bude pripravený aj bohatý kultúrny a sociálny program. Projekt nemá len vzdelávacie, ale aj interkultúrne ciele. V rámci fyzickej mobility majú študenti spoznať rozdielnosti medzi národmi zo zúčastnených krajín a tiež naučiť sa chápať tieto rozdiely a porozumieť, ako tieto rozdiely pomáhajú budovať rozmanitosť Európskej únie.

Organizačný výbor projektu SmartSoc začal s prípravou zmiešanej mobility už v septembri 2020. Už sú známe témy prípadových štúdií, ktoré budú študenti riešiť:

  • Smart Museums
  • A self-driving tractor - the future of food business
  • Safe, effective and sustainable COVID-19 protection operations in congested areas
  • Smart recycling in the 3D printing technologies
  • Health on the Move
  • 5G Open Radio Access Networks in event management
  • Smart Package Solutions (Towards Sustainable Society)
  • Creation of identification methods and tools to distinguish between original or counterfeit products
  • Cyber security in the Smart Cities
  • Sensor System for Monitoring People in Retirement Homes

V zmiešanej mobilite sa bude používať na zdieľanie výučbových materiálov platforma Moodle. Pre komunikáciu tímu sa bude používať platforma Microsoft Teams.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI