Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života 2014 pre absolventa a doktoranda FRI

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality v SR vyhlásil aj v tomto roku súťaž "Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života". Hodnotiteľská komisia súťaže rozhodla, že oceneným v kategórii E - najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia) sa stáva práca Tomáša Paukovčeka z Fakulty riadenia a informatiky ŽU a ocenenie v kategórii D - najlepšia dizertačná práca (autorstvo absolvent doktorandského štúdia) získava práca Petra Madzíka taktiež z FRI ŽU. Blahoželáme!

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI