Ceny literárneho fondu

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti podať návrhy na ocenenia vypísané Literárnym fondom – Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy. V prípade vhodných kandidátov návrhy môžu podávať priamo jednotlivci, kolektívy, pracoviská. Návrhy treba zaslať v určených  termínoch určenú dokumentáciu (je na stránke: www.litfond.sk, časť ceny a súťaže, sekcia pre vedeckú a odbornú.....).

Cena za vedeckú a odbornú literatúru - informácia

Prémia za trojročný vedecký ohlas - informácia

Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo - informácia

Termíny: 

Cena  za vedeckú a odbornú literatúru, T: 31. 3. 2014

-  Prémia za trojročný vedecký ohlas, T: 31. 5. 2014

-  Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo, T: 31. 5. 2014

-  Tvorivá  súťaž o najlepšiu prácu ŠVK, T: 30. 6. 2014.

Zároveň prosím navrhovateľov o zaslanie kópie návrhu na e-mail: vedaref@fri.uniza.sk.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI