Čestné vyhlásenie a hygienické opatrenia na FRI UNIZA

Žiadame všetkých študentov, aby si pozorne prečítali a postupovali podľa aktuálneho Príkazu rektora č. 11 o realizácii preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia ochorenia COVID-19 na Žilinskej univerzite v Žiline zo strany študentov.

Pripomíname, že čestné vyhlásenie elektronicky vypĺňajú v systéme E-vzdelávanie všetci študenti 1.a 2. stupňa v dennej forme štúdia, a to v období od 25.9. do 28.9. Študenti externého štúdia ho prinesú vytlačené, vyplnené a podpísané v deň ich zápisu. V prípade, ak by sa Vám nedalo elektronicky vyplniť čestné vyhlásenie, prosím, kontaktujte pána Fraňa z CeIKT.

V súvislosti s prípravou na nový akademický rok 2020/2021 sme pripravili informačné plagáty, ktoré budú umiestnené na vstupoch do budovy, seminárnych učebniach, či počítačových laboratóriách. Je potrebné, aby sme dodržiavali nosenie rúšok, dezinfekciu rúk, či zbytočne nevytvárali na chodbách veľké skupinky. Hygienické opatrenia budeme postupne aktualizovať podľa situácie. Dôležité je si uvedomiť, že Covid-19 je o zodpovednosti nielen za seba, ale aj za ostatných.

ĎAKUJEME.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI