Ďalší štipendista Národného štipendijného programu na FRI UNIZA

Od piatku 15.02.2019 bude naša fakulta hostiť ďalšieho zahraničného výskumníka, štipendistu Národného štipendijného programu Slovenskej republiky. Do 15.03.2019 ním bude prof. Vyacheslav Kharchenko z Katedry počítačových systémov, sietí a kyberbezpečnosti Národnej leteckej univerzity "Charkovský letecký inštitút". Prof. Kharchenko sa bude na FRI UNIZA venovať výskumu v oblasti analýzy a vyhodnocovania viacúrovňovej degradácie vysokej dostupnosti a bezpečnosti kritických systémov a infraštruktúr založených na metóde štruktúrovanej funkcie a Markovovských reťazcov.

V súčasnosti je vďaka Národnému štipendijnému programu na našej fakulte výskumníčka z Brazílie, pani Isabelle Maza Guimaraes, z 

Universidade Federal Fluminense. Isabelle je na FRI UNIZA na ročnom výskumnom štipendiu vo výskumnej skupine Cell-In-Fluid.

V minulosti bola na FRI UNIZA aj pani Iryna Piestova z Výskumného centra pre Letecký výskum zeme (Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth), od 28. mája 2018 do 29. júla 2018.Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program SR (NŠP) je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

Štipendiá môžu získať študenti, doktorandi a postdoktorandi slovenských vysokých škôl pre svoje študijné alebo výskumné pobyty v zahraničí, alebo zahraniční študenti, učitelia a výskumníci pre svoj študijný alebo výskumný pobyt na Slovensku.

Štipendiá na vycestovanie zo Slovenskej republiky sú určené pre študentov, doktorandov a postdoktorandov slovenských vysokých škôl a výskumných organizacií na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, sa môžu súčasne so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant na pokrytie cestovného (resp. jeho časti)v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Najbližšia uzávierka na predkladanie žiadostí na pobyty počas nasledujúceho akademického roka 2019/20 bude 30. apríla 2019.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI