Dar PSA PEUGEOT CITROEN Slovakia

Spoločnosť PSA PEUGEOT CITROEN Slovakia darovala  Fakulte riadenia a informatiky použité servery s príslušenstvom, diskové polia a prepínače, ktoré sa budú využívať na Katedre softvérových technológií a Centre informačných technológií.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI