Deň otvorených dverí na FRI

Vážení uchádzači, v priložených súboroch sa dozviete podrobné informácie o organizácii

"Dňa otvorených dverí" našej fakulty. Tešíme sa na vás!

Mapa univerzitného areálu 

Informácia o DOD 2014 - Žilina 

Informácia o DOD 2014 - Prievidza

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI