Detská letná jazyková škola 2019

Na takýchto projektoch spolupracujeme najradšej. Sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou Detskej letnej jazykovej školy, ktorú každoročne uskutočňuje Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA. Fakulta riadenia a informatiky a jej kolegovia sa podieľali na tvorbe a realizácii jej programu. Detský úsmev a veľký bádateľský záujem detí bol pre nás tou najlepšou odmenou. Ďakujeme našim kolegom a pracovníkom ÚCV.0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI