Dôležité informácie k predmetom Telesná výchova

Vážení študenti, chceli by sme Vás informovať, že počas celého zimného semestra akademického roku 2020/2021 bude zatvorené fitko na Veľkom dieli (Fit-club) z dôvodu rekonštrukcie. Študenti budú mať možnosť využívať Fit-club na Hlinách, prípadne sa nahlásiť na iné športy, kde sa navýšila kapacita. Treba však pozorne zvážiť, či v čase pandémie Covid-19 sa nebudete vystavovať zbytočne veľkému riziku v rámci tohto predmetu (fitko na Hlinách môže byť preplnené – bude tam chodiť celá UNIZA) a časom sa môže prejsť opäť na dištančnú výučbu a nebude sa dať športovať.

V prípade, ak študenti majú zapísaný predmet Telesná výchova a nechcú chodiť do fitka na Hlinách alebo nemajú vzťah k iným športom, prípadne vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu už nemajú záujem o predmet telesná výchova a športovať budú individuálne, tak si môžu nechať zrušiť predmety Telesná výchova a to najneskôr do konca prvého týždňa zimného semestra. Odhlásenie predmetu je potrebné nahlásiť na študijný referát prostredníctvom e-mailu na studref@fri.uniza.sk. Následne Vám bude predmet/y odstránený/é.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI