Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu ŽU

Akademický senát Žilinskej univerzity vyhlasuje doplňujúce voľby na jedného člena študentskej časti za FRI. Informácie ohľadom konania volieb nájdete v priložených dokumentoch. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom volieb alebo akademického senátu, kontaktujte svoju zástupkyňu v ŠČ AS ŽU sl. Skovajsovú mailom na   daniela.skovajsova@gmail.com.

Vyhlásenie volieb AS-ŽU FRI

Kandidačný lístok SCAS ZU

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI