FAKULTNÁ PRAX 2019

Otvárame druhý ročník projektu FAKULTNÁ PRAX 2019. Je určená pre všetkých, ktorí chcú absolvovať povinný predmet Prax a zároveň pomôcť fakulte v jej napredovaní. Prax je samozrejme platená a pripravili sme pre Vás zaujímavé témy. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 28. februára.

Všetky potrebné informácie (témy, postup, prihlasovací formulár...) nájdete tu. Veríme, že Vás témy oslovia a spoločne posunieme našu FRI-čku ďalej.

V roku 2018 boli spustené viaceré projekty fakultnej praxe, z ktorých päť už bolo úspešne obhájených, študentom pridelené štipendium a uznaný predmet Prax. Blahoželáme. Týmito projektmi boli:

Zber a spracovanie dát
Prieskum spätnej väzby absolventov FRI UNIZA
Príprava elektronických materiálov pre výučby štatistiky
Vývoj hlbokých neurónových sietí
Optimalizácia softvéru
Teraz sú k dispozícii opäť zaujímavé témy, tak neváhajte a prihláste sa.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI