Fakultná prezentácia Projektu 2

Vážená akademická obec,

dovoľujeme si Vás pozvať na fakultnú prezentáciu v rámci predmetu Projekt 2 dennej doktorandky 1. ročníka Ing. Veroniky Šalgovej, ktorá sa bude konať dňa 18. 6. 2020 o 9.00 hod.

Názov prezentácie:  Algoritmy indexovania, rozmiestňovania a vyhľadávania v rozsiahlych databázach.

Prezentáciu bude moderovať prorektor pre informačné systémy prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.

Prezentácia bude prebiehať  teleprezenčnou formou prostredníctvom nástroja MS Teams. Organizačné pokyny k priebehu prezentácie zverejní prodekan pre vedu a výskum doc. Ing. Michal Koháni, PhD. pár dní pred konaním prezentácie.  

Všetci ste srdečne vítaní!


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI