FELAPO 2019 – konferencia elektrotechnických a informatických fakúlt z Českej a Slovenskej republiky

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA bola po niekoľkých rokoch opäť organizátorom konferencie FELAPO – konferencie elektrotechnických a informatických fakúlt z Českej a Slovenskej republiky. Stretnutie zástupcov vedení fakúlt sa uskutočnilo koncom mája v priestoroch zámku Vígľaš. Cieľom konferencie bolo prediskutovať aktuálne problémy týkajúce sa vzdelávania a výskumu v oblasti informatiky, elektrotechniky a informačných technológií, vymeniť si skúsenosti a prehĺbenie vzájomnej spolupráce.0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI