FRI na Profesia days 2014

V dňoch 5. - 6. marca 2014 sa piati členovia akademickej obce Fakulty riadenia a informatiky (doc. Ing. Norbert Adamko, PhD., Ing. Michal Kochláň, Ing. Peter Tarábek, PhD., Ing. Štefan Toth, PhD. a Ing. Michal Varga) zúčastnili 5. ročníka veľtrhu práce Profesia days so stánkom umiestneným v sekcii iTswarm: 2 Days Away From Keyboard. Podujatie bolo určené nielen pre ľudí hľadajúcich si zamestnanie, ale aj pre študentov stredných škôl a nadšencov o IT technológie, ktorí sa mohli zúčastniť zaujímavých prednášok a workshopov z rôznych oblastí. Za našu fakultu vystúpil doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. s prednáškou "Agenti v simulácii", ktorou oboznámil publikum s čarom simulácie a jej neobyčajnými možnosťami. Záujemcovia si okrem prednášky mohli pozrieť aj reálne ukážky simulácie pohybu ľudí v budove FRI a simulácie dopravných procesov. K dispozícií boli aj zaujímavé roboty vytvorené na našej fakulte, ktoré si návštevníci mohli nielen pozrieť, ale aj vyskúšať. Navyše sa mohli zahrať hru a uloviť kačku pomocou lasera, zoznámiť sa ako sa tvorí umelá inteligencia v hre StarCraft alebo ako sa odhaľujú rakovinové bunky v krvi. Návštevníci sa tak mohli oboznámiť s prácou na našej fakulte a s jej rôznymi aktivitami v oblasti vzdelávania (vyučované predmety, ukážky záverečných prác, projektovej výučby apod.), vedy a výskumu i komercie (veľké softvérové produkty vyvíjané na fakulte).

Krátke video z akcie je možné pozrieť na http://www.youtube.com/watch?v=XfHEfGKZtZA
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI