FRI UNIZA sa aktívne zapojila do projektu Pomôž nemocnici

Aj Fakulta riadenia a informatiky UNIZA sa zapojila do projektu Pomôž nemocnici a vyrábame časti ochranných štítov pre zdravotníkov na našich 3D tlačiarňach, nakoľko je ich nedostatok. Jeden kus ochranného štítu (čelová časť pri 0,3 mm výške vrstvy) sa vytlačí za 2 hodiny a 40 minút. V nedeľu odovzdáme prvú várku v počte 18 vyrobených kusov. Ďakujeme kolegom z Katedry technickej kybernetiky.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI