FRI UNIZA sa stala hlavným organizátorom najväčšej manažérskej hry na svete GMC na Slovensku

Global Management Challenge (GMC) je najväčšia tímová súťaž na svete v oblasti simulácie strategického riadenia firiem. Ide o počítačovú simuláciu strategického riadenia firmy, kde ako študenti vysokých škôl, tak manažéri podnikov, v rámci svojich tímov, riadia pridelenú spoločnosť. Súťažné tímy robia rozhodnutia v oblasti marketingu, výroby, ľudských zdrojov, výskumu a vývoja, a financií. Modelové výrobné spoločnosti súťažných tímov takto súťažia na virtuálnych trhoch EÚ a NAFTA s cieľom dosiahnuť čo najvyššie zhodnotenie investície a najlepšie postavenie na trhu. Hlavným dosiahnutým kritériom je dosiahnutý zisk.

Táto manažérska hra sa počas svojej existencie postupne dostala do povedomia v krajinách po celom svete. Každoročne je do tejto súťaže zapojených viac ako 650 000 účastníkov, z viac ako 30 krajín sveta. Hra bola počas svojej existenie niekoľkokrát zlepšovaná. Posledné vylepšenia v hre prichádzajú spoločne s oslavou tohtoročného 40. výročia GMC. Účastníci hry si vďaka nim v tomto roku môžu vyskúšať novú verziu simulátora, ktorý má nové, inovatívne a moderné rozhranie vyhovujúce najnovším trendom a požiadavkám praxe.

Príprava slovenskej edície tejto súťaže sa začala už na jeseň minulého roka. V tom čase zástupcovia Katedry manažérskych teórií Fakulty riadenia a informatiky UNIZA začali pracovať na získaní finančnej podpory a propagácii tejto súťaže.

Vďaka finančnej podpore generálneho partnera, spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. a hlavného partnera spoločnosti Kros, a.s., je možné organizovať hru GMC na Slovensku a dokonca je vďaka tomu účasť študentských tímov bezplatná. Rovnako tak títo partneri ochotne prisľúbili záštitu vybraných študentských tímov, tzv. patronát. Veríme, že tento patronát môže znamenať pre študentov veľa benefitov - umožní im spoznať spoločnosť (patróna) bližšie, riešiť rozhodnutia v jej priestoroch, zúčastniť sa na akciách, ktoré daná spoločnosť organizuje, alebo aspoň svojho patróna navštíviť na prednáške, či pri prehliadke výrobných priestorov. Patronát je zároveň príležitosťou, ako si vytvoriť vzťah s potenciálnym zamestnávateľom, dokázať mu svoje schopnosti a vedomosti. Súťažné tímy pod patronátom získavajú, vďaka odbornému poradenstvu zamestnancov, cenný kontakt s praxou. I touto cestou by sme preto veľmi radi poďakovali týmto spoločnostiam za poskytnuté finančné dary a predovšetkým za ich prístup a podporu vzdelávania v oblasti manažmentu na Slovensku.

Všetky dostupné informácie o hre a slovenskej edícii GMC 2019/2020 je možné nájsť na webovej stránke (www.gmcslovakia.sk), FB profile (@gmcslovakiaofficialsite) a instagrame. Rovnako tak bola hra propagovaná na viac ako 40 univerzitách a fakultách po celom Slovensku, formou vyvesenia informačných plagátov, či elektronických príspevkov. S niektorými fakultami bola nadviazaná i užšia spolupráca a hra tu bola prezentovaná formou pozvaných prednášok. Išlo o košickú Podnikovohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave a Fakultu techniky Technickej univerzity vo Zvolene, tiež fakulty Žilinskej univerzity v Žiline - konkrétne Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a Fakultu bezpečnostného inžinierstva, . Všetky tieto fakulty sa tak stali akademickými partnermi v rámci tohtoročnej edície GMC Slovakia. Veríme, že v ďalších edíciách budú tieto partnerstvá upevnené a predovšetkým, že budú nadviazané nové partnerstvá.

Vďaka všetkým vyššie uvedeným propagačným aktivitám zástupcov FRI UNIZA sa tak podarilo dostať súťaž GMC do povedomia študentov a firiem na Slovensku. Do tohtoročnej edície súťaže GMC sa prihlásilo viac ako 50 tímov. Sme radi, že tohtoročná edícia bude z hľadiska počtu zapojených tímov najväčšia. Podľa podmienok súťaže bolo nakoniec riadne zaregistrovaných 45 tímov, v rámci ktorých súťažia nielen študenti (UNIZA, EUBA, STUBA, PEVŠ...), ale aj zástupcovia z podnikovej praxe.

Veľmi nás teší, že 30 tímov sa prihlásilo zo Žilinskej univerzity. Veríme, že tieto tímy nadviažu na úspech našich študentov, ktorí sa v minulom roku stali majstrami Slovenskej republiky a súčasne postúpili do posledného kola na svetové finále v Jekaterinburgu a umiestnili sa v ňom na výbornom 8. mieste.

Pre partnerov súťaže, ale predovšetkým pre samotných hráčov, usporiadala FRI UNIZA slávnostné otvorenie súťaže Global Management Challenge Slovakia, ktoré sa uskutočnilo 2. marca v priestoroch FRI UNIZA. Hráči sa na ňom dozvedeli podrobnejšie informácie o hre, samotnom priebehu, novinkách a o všetkom, čo ich v najbližších týždňoch v rámci hry čaká. Svojim vystúpením podporili túto hru: dekan FRI UNIZA doc. Ing. Emil Kršák, PhD., CEO spoločnosti SDG v Portugalsku, ktorá poskytuje licenciu pre túto hru, pán João Matoso Henriques, vedúci Katedry manažérskych teórií (KMNT) doc. Ing. Milan Kubina, PhD., zástupca generálneho partnera spoločnosti ZSE, a.s. pán Juraj Hudcovský a zástupca hlavného partnera spoločnosti KROS, a.s. pán Vlastimil Kocián. Celú akciu moderovala Ing. Lucie Lendelová, Ph.D., MBA, odborná asistentka KMNT, majsterka sveta súťaže GMC z roku 2016.

Od 2. marca začali súťažiť jednotlivé tímy v rámci prvého on-line kola. Tímy si najskôr museli naštudovať doterajšiu históriu spoločnosti, ktorá im bola zverená, zvoliť stratégiu a vypracovať si rozhodnutia o chode tejto spoločnosti v nasledujúcich obdobiach. Tieto rozhodnutia sa realizujú na týždennej báze. Po piatich týždňoch, tak budeme poznať tímy, ktoré dokázali s úspechom riadiť svoje spoločnosti a dosiahnuť vynikajúce výsledky v rámci skupín, do ktorých boli rozdelení. Do druhého on-line kola postúpi 24 tímov z pôvodných 45 tímov a opäť si zmerajú svoje sily. Druhé on-line kolo bude prebiehať v apríli. Po skončení tohto kola bude vybraných najlepších 8 tímov, ktoré postúpia do národného finále, ktoré sa uskutoční na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA, vrátane slávnostného vyhlásenia víťaza súťaže. Na tímy čakajú zaujímavé a hodnotné ceny. Na víťazný tím čaká titul majstra Slovenskej republiky a bezplatná účasť na medzinárodnom finále v Lisabone. Všetkým tímom držíme palce a prajeme im pevné zdravie, veľa šťastia a vytrvalosti.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI