Girl’s Day - celosvetový deň žien v IT opäť na FRI UNIZA

Podujatie Girl’s Day sa každoročne koná štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci. Jeho siedmy ročník sa uskutočnil vzhľadom na aktuálnu situáciu s COVID-19 v náhradnom termíne 8. októbra za prísnych hygienických opatrení a najmä online formou. Pre dievčatá sme si tentokrát pripravili atraktívnu tému Informatika v biomedicíne. Teší nás, že čoraz viac dievčat každoročne uvažuje o štúdiu informatiky a informačných technológií na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA. V novom bakalárskom študijnom programe Informatika a riadenie ich študuje až 29 %.

Za perfektnú organizáciu chceme poďakovať našej kolegyni Ing. Veronike Olešnaníkovej, PhD. z Katedry technickej kybernetiky. Za realizáciu workshopu kolegom z Katedry informatiky, a to doc. Ing. Jozefovi Kostolnému, PhD. a doc. Ing. Miroslavovi Kvaššayovi, PhD. Tešíme sa na ďalší ročník.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI