Hodnotenie predmetov v akademickom roku 2021/2022

Milé študentky, milí študenti,

chceli by sme Vás požiadať o vyplnenie dotazníka zameraného na hodnotenie kvality výučby Vami absolvovaného predmetu v zimnom a letnom semesti.

Dotazník je anonymný, t. j. nie je ho možné priradiť k danému študentovi. Hodnotenie kvality výučby predmetov bude prebiehať do 30. júna. Jeho cieľom je identifikovať silné stránky i miesta na zlepšenie, aby sme mohli študentom poskytovať kvalitnú výučbu vychádzajúcu z ich požiadaviek. Preto je dôležité, aby sa hodnotenia zúčastnilo čo najviac študentov.

Budeme radi, ak si nájdete čas a zapojíte sa do tohto monitorovania vyplnením dotazníka, ktorý je uvedený na e-vzdelávaní pri každom predmete (ikonka), ktorý ste absolvovali v letnom a zimnom semestri.

Štatistické výsledky z dotazníkov budú vyhodnotené a zverejnené na fakultnej stránke. Budú tvoriť podklady pre zasadnutie Rady študijného programu, ktorej členom je aj študent/študentka tohto študijného programu. Rada následne na základe výsledkov príjme opatrenia na zlepšenie.

Teraz máte jedinečnú príležitosť pochváliť predmety, ktoré Vás posunuli a pomôcť nám identifikovať veci, ktoré by sme mohli zlepšiť. Váš zástupca v rade študijného programu potom bude mať k dispozícii argumenty, ktoré mu pomôžu presadiť požiadavky študentov.

Ďakujeme za spoluprácu.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI