Inauguračná prednáška doc. Mgr. Jakuba Soviara, PhD.

Pozývame Vás na inauguračnú prednášku doc. Mgr. Jakuba Soviara, PhD. z Katedry manažérskych teórií FRI UNIZA.

Názov inauguračnej prednášky: Kooperačný manažment: teoretické východiská, výskum a prax 

Odbor: habilitačné konanie a inauguračné konanie manažment 

Dátum konania: 18. novembra 2021 o 10.30 hod. 

Link na inauguračnú prednášku: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWIzYWNiMGUtZTZkNy00Zjc4LWJjODgtMGQ2MDU1MzFmNjA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228324ff4b-14c8-4bf5-b07e-a0713179f37e%22%2c%22Oid%22%3a%22af4c230f-13d8-4f49-ad2a-249409f2b676%22%7d

Všetci ste srdečne vítaní!

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI