Informácia k uzatváraniu ročníka v akademickom roku 2019/2020

Vážení študenti,

nakoľko nám začína skúškové obdobie, tak mi dovoľte Vás stručne informovať o priebehu skúšok a procesu uzatvárania ročníka.

Skúšky budú prebiehať v online režime. Verím, že Vás vyučujúci daného predmetu informovali o spôsobe vykonania skúšky. Upozorňujem Vás, že výsledok skúšky (známka) sa nebude zapisovať do indexu. Všetky známky sa budú evidovať výhradne v elektronickom systéme vzdelávanie. Preto Vás prosím, aby ste sledovali, či vyučujúci Vám známku elektronicky zapísal. Kolegovia boli upozornení, aby známky ihneď po vykonaní skúšky zapísali do elektronického systému.

Zmeny nastali aj v procese uzatvárania ročníka. Tento akademický rok NEBUDETE odovzdávať index na študijný referát. Index si ponecháte a donesiete si ho až na zápis v septembri. Pokyny ohľadom zápisov Vám prídu na študentský e-mail koncom augusta. Informácia ohľadom zápisov bude zverejnená aj na fakultnej stránke www.fri.uniza.sk.

Štúdium sa bude uzatvárať výhradne na základe elektronického systému. Uzatvorenie ročníka sa vykoná tak, že po absolvovaní poslednej skúšky v tomto akademickom roku a po skontrolovaní, že máte v elektronickom systéme zapísané všetky známky, napíšete e-mail na študijný referát (bakalári na maria.sicova@fri.uniza.sk, inžinieri na renata.novakova@fri.uniza.sk), kde uvediete, že žiadate uzatvoriť ročník, pričom jasne uvediete, či žiadate o postup do vyššieho ročníka alebo žiadate o opakovanie ročníka.

Budem Vám držať palce, aby ste mali energiu a trpezlivosť na úspešné absolvovanie všetkých skúšok. Ak by ste mali nejaké otázky alebo by sa vyskytli nejaké problémy, tak mi neváhajte napísať e-mail alebo správu prostredníctvom MS Teams.

Prajem Vám veľa zdravia a úspechov na skúškach

S úctou

Viliam Lendel

prodekan pre vzdelávanie

študijný poradca


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI