Informácia o inžinierskych projektoch 2019/2020

Garanti jednotlivých inžinierskych študijných programov oznamujú študentom prvého ročníka, že stretnutia ohľadom výberu inžinierskych projektov budú:

Študijný program

Termín

Čas

Miestnosť

Informačné systémy

03.10.2019

09:00.

Informačné centrum

Inteligentné informačné systémy

03.10.2019

09:00

Informačné centrum

Aplikované sieťové inžinierstvo

26.09.2019

08.00

RB302

Informačný manažment

04.10.2019

08.30

Informačné centrum

Počítačové inžinierstvo

01.10.2019

09:00

RB108


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI