Informácia pre prvý ročník bakalárskeho štúdia - odbor Informatika a odbor Počítačové inžinierstvo - SÚRNE!!!

Oznamujeme všetkým študentom prvého ročníka študijného odboru Informatika a Počítačové inžinierstvo, aby bezodkladne priniesli na referát študijný nasledovné doklady, resp. údaje:

* vysvedčenie z posledného ročníka strednej školy -  originál + kópiu

* číslo účtu v tvare IBAN

Tieto doklady potrebujeme z dôvodu vyplácania odborových štipendií.

Posledný termín dodania týchto dokladov resp. údajov je 23.október 2014.

Študenti na DP Prievidza doklady prinesú na sekretariát v Prievidzi Ing. Peniaková
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI