Informačné stretnutia končiacich študentov 2018

V mesiaci marec sa uskutočnia informačné stretnutia garantov jednotlivých študijných programov a študentov končiacich ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktoré sa budú týkať štátnych skúšok, vypracovania záverečných prác a postupu ich odovzdávania. Presný rozpis termínov podľa programov nájdete v priloženom dokumente.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI