Informačný deň ERASMUS+

Fakulta riadenia a informatiky pozýva všetkých študentov, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o programe ERASMUS+ na


                                           I N F O R M A Č N Ý    D E Ň      ERASMUS+


KEDY: 2.3.2015 O 13.00 HOD

KDE: IC FRI A002

DOZVIETE SA AKO SA PRIHLÁSIŤ NA ŠT. POBYT, AKÉ UNIVERZITY SÚ AKTUÁLNE V PONUKE, PODMIENKY PRE PRIHLÁSENIE.......

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI