Ing. Peter Palúch, PhD. - ocenenie za významný prínos Netacad programu

Vzdelávací program Cisco Networking Academy je vzorovou ukážkou výnimočnej spolupráce verejného a súkromného sektora. Pri príležitosti jeho 15. výročia zavedenia v Slovenskej republike boli ocenení viacerí pedagógovia, lektori a osobnosti, ktorí významnou mierou  prispeli k rozvoju programu na Slovensku. Záštitu nad oceňovaním prevzal predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. 

Ocenenie si z rúk ministra školstva Dušana Čaploviča a generálneho riaditeľa spoločnosti Cisco Slovensko Marcela Rebroša prevzal aj náš kolega pán Peter Palúch. Petrovi srdečne gratulujeme a zároveň ďakujeme za výbornú rezentáciu našej fakulty. Zároveň mu prajeme veľa ďalších pracovných a osobných úspechov!

Do Sieťového akademického programu Cisco Networking Academy sa zapojilo už viac ako 25-tisíc študentov. V súčasnosti je v programe šesť univerzít, 62 stredných škôl a dve vzdelávacie inštitúcie na Slovensku. Študuje v ňom viac ako 6-tisíc študentov a participuje na ňom 170 vyškolených pedagógov.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI