Katedra informačných sietí FRI UNIZA sa stala prvou AWS akadémiou na Slovensku

V oblasti cloud computingu získala naša katedra silného partnera. 2. júla 2020 sme sa zapojili do medzinárodného programu Amazon Web Service Academy (AWS Academy) a stali sme sa tak prvou AWS akadémiou na území Slovenska a Českej republiky.

AWS Academy je celosvetové riešenie pre podporu vzdelávania v oblasti Cloud Computing-u (CC) od spoločnosti Amazon. Cieľom programu je pomôcť študentom získať vedomosti, skúseností a certifikácie v oblasti CC a viesť ich na začiatku ich profesionálnej kariéry v tejto oblasti.

Vyučovanie Katedry informačných sietí v študijných programoch bakalárskeho stupňa Informačné a sieťové technológie a inžinierskeho stupňa Aplikované sieťové inžinierstvo sa zameriava na tri praktické oblasti vzdelávania. Na oblasť počítačových sietí, oblasť bezpečnosti a na oblasť cloud computingu/virtualizácie. Každú oblasť tak máme aktuálne pokrytú silným strategickým partnerstvom. Po sieťach (Cisco Networking Academy, Juniper Academy Alliance program) a bezpečnosti (Fortinet Network Security Academy) je tak AWS ďalším partnerstvom vo vzdelávaní medzi katedrou a svetovými IT lídrami, ktoré výrazne prispeje ku kvalite a modernému vzdelávaniu na našej Fakulte riadenia a informatiky UNIZA.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE

Projekty a centrá FRI