Koordinačné stretnutie projektu OPTIMA v Barcelone

Zástupcovia riešiteľského kolektívu z Katedry softvérových technológií FRI UNIZA, Emil Kršák a Marek Tavač, sa zúčastnili koordinačného stretnutia projektu OPTIMA konaného v mesiaci október v Barcelone. Tento projekt programu Horizon 2020 je financovaný spoločným podnikom Shift2Rail v rámci tzv. otvorenej výzvy.

Projekt OPTIMA – Communication Platform for Traffic Management Demonstrator - je riešený v rámci inovačného piliera Shift2Rail IP2 zameraného na vývoj systémov pre riadenie dopravnej prevádzky a oznamovaciu a zabezpečovaciu techniku na železniciach. Cieľom projektu je vyvinúť demonštrátor pre spoločné rozhranie (komunikačnú platformu), ktorá umožní interoperabilitu medzi oznamovacou a zabezpečovacou technikou na jednej strane a dispečerskými riadiacimi systémami európskych správcov železničnej infraštruktúry na druhej strane. V Európe je v súčasnosti v rôznych krajinách v prevádzke mnoho systémov od rôznych výrobcov, ktoré navzájom nie sú kompatibilné.

Projektové výsledky majú postupne dosiahnuť stav, že rôzne systémy od mnohých výrobcov dokážu medzi sebou komunikovať, čím sa umožní efektívne a spoľahlivé riadenie železničnej dopravnej prevádzky. Koordinátorom projektu je UNIFE (Asociácia Európskeho železničného priemyslu) so sídlom v Bruseli. Konzorcium projektu tvorí celkom šestnásť výskumných inštitúcií z ôsmych krajín EÚ (Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Česká republika, Slovensko, Belgicko a Veľká Británia).

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI