Krajské kolo olympiády Mladý účtovník na FRI UNIZA

20. marca sa na Fakulte riadenia a informatiky uskutočnilo krajské kolo olympiády Mladý účtovník, ktorú organizuje spoločnosť KROS v spolupráci s Katedrou manažérskych teórií. Zúčastneným žiakom stredných škôl sme držali palce a už sa tešíme na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční rovnako na našej fakulte 16. apríla.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI