Motivačné štipendium - prospechové

Žiadame študentov, ktorým bolo priznané prospechové štipendium, aby si prišli na študijný referát vyzdvihnúť "rozhodnutie o priznaní štipendia"

v termíne od 19. do 29. novembra 2013  v úradných hodinách.  Študenti detašovaného pracoviska Prievidza si rozhodnutia vyzdvihnú na sekretariáte v Prievidzi.0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI