NA KUS REČI s koordinátorom Erasmus+

Od pondelka 23. januára 2023 sa študenti a študentky FRI UNIZA môžu prihlasovať na mobility programu Erasmus+.

Na online stretnutí vo štvrtok 23.03.2023 o 14:30 h odpovie prodekan doc. Peter Márton na otázky súvisiace so štúdiom a stážami v zahraničí.

Formulár na posielanie otázok

Link na pripojenie na online stretnutie

Program Erasmus+ umožňuje študentom spolufinancovať tieto typy mobilít:

  • dlhodobý študijný pobyt - zvyčajne jeden semester - približne 30 ECTS
  • zmiešaný intenzívny program - fyzická mobilita na 1 týždeň + virtuálna zložka -  3 ECTS
V prípade záujmu o dlhodobý študijný pobyt použite online formulár.
Prihlášky prijímame do 24. marca 2023.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum