Nadácia Centrum pre filantropiu podporuje vzdelávanie na FRI.

Nadácia Centrum pre filantropiu grantom podporila projektovú činnosť na Fakulte riadenia a informatiky (projektová výučba - Spoločensky zodpovedné podnikanie a filantropia). Grant bol zameraný na podporou projektu Vnímanie filantropie v Žilinskom kraji. V rámci tohto projektu sa realizoval dotazníkový prieskum vnímania spoločenskej zodpovednosti a filantropie v Žilinskom kraji.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI