Návrh kandidátov do študentskej časti akademického senátu FRI ŽU

Akademický senát Fakulty riadenia a informatiky UNIZA (AS FRI UNIZA) v súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, Štatútom ŽU a Zásadami volieb do akademického senátu vyhlasuje nové voľby na Fakulte riadenia a informatiky (FRI) do študentskej časti AS FRI UNIZA. Z tohto dôvodu je možné v termíne od 26.10.2015 do 6.11.2015 (13:00) navrhovať kandidátov na členov študentskej časti FRI AS UNIZA. Právo kandidovať za člena študentskej časti AS FRI UNIZA má každý študent v dennej forme štúdia. V prípade záujmu o kandidatúru je nutné vyplniť kandidačný lístok a priniesť ho predsedníčke volebnej komisie Ing. Janke Kundríkovej do miestnosti B8 (prízemie B bloku budovy FRI). Navrhnúť kandidátov je možné tiež písomne formou e-mailu na: Jana.Kundrikova@fri.uniza.sk s tým, že navrhovaný študent musí súhlasiť s kandidatúrou. Kandidačná listina bude zverejnená 9.11.2015 spoločne s termínom konania volieb.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI