Návšteva dekanky Fakulty manažmentu a ekonomiky, Transport and Telecommunication Institute, Lotyšsko

Fakultu riadenia a informatiky navštívila v dňoch 28. – 30. mája 2014 dekanka Fakulty manažmetu a ekonomiky, Transport and Telecommunication Institute Dr. oec., Professor Irina Kuzmina-Merlino. V rámci jej návštevy sa uskutočnila prednáška „Introduction of study and research at Transport and Telecommunication Institute, Riga, Lotyšsko“ a stretnutie s pracovníkmi Katedry manažérskych teórií a Katedry makro a mikroekonomiky. Pani dekanka počas prednášky predstavila možnosti študentskej ale aj učiteľskej mobility. Veríme, že fakulta nadviaže úspešnú spoluprácu vo vzdelávacích i výskumných aktivitách.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI