Noví docenti na FRI UNIZA

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že rektor Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. udelil vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika od 1. 5. 2019:

- Ing. Jozefovi Kostolnému, PhD., oznámenie

- Ing. Miroslavovi Kvaššayovi, PhD., oznámenie

- Ing. Marekovi Kvetovi, PhD., oznámenie

Novým docentom k udeleniu titulu srdečne blahoželáme.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI