Noví profesori na FRI

Srdečne blahoželáme našim kolegom – prof. Ing. Ľubošovi Buznovi, PhD. a prof. Mgr. Ivanovi Cimrákovi, Dr., ktorých 11. júna prezident SR vymenoval za profesorov. Prajeme im veľa úspechov v ich ďalšej vedeckej práci. Viac informácií tu.0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI