Nový schválený projekt na FRI UNIZA - Education of Future ICT Experts Based on Smart Society Needs (SMARTSOC)

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA po prvý raz získala projekt v rámci Strategických partnerstiev – vysokoškolské vzdelávanie (Erasmus+ KA2) s názvom Education of Future ICT Experts Based on Smart Society Needs (SMARTSOC). Zapojených bude 12 univerzít (Fínsko, Španielsko, Nemecko, Chorvátsko, Francúzsko...). Vďaka projektu budeme môcť pokračovať v projektoch SUSCOMTEC, INNOSOC a TEAMSOC21. Študenti sa môžu tešiť na nové príležitosti vycestovať a spolupracovať v medzinárodných tímoch.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI