Ocenenie dizertačnej práce Ing. Milana Frátrika, PhD.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostrave v rámci konzorcia PROGRES 3 ocenila v "Súťaži o najlepšiu dizertačnú prácu obhájenú v roku 2014" dizertačnú prácu Ing. Milana Frátrika, PhD. s názvom "Modelling of massive memristive networks". Dizertačná práca bola vyhodnotená ako 3. najlepšia práca v kategórií informačné technológie.

K získanému oceneniu srdečne blahoželáme.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI