Odborové štipendiá - nahlásenie čísla účtov najneskôr 19. novembra 2014

V tomto akademickom roku 2014/2015 boli priznané študentom študijných odborov technicky zameraných univerzít odborové štipendiá - za prospech v predchádzajúcom štúdiu.

1.ročník bc.  - aritmetický priemer známok z koncoročného vysvedčenia strednej školy

2.ročník bc. - minimálne 40 kreditov za predchádzajúci akademický rok a zároveň VŠP za 1. ročník bc. štúdia

3.ročník bc. - minimálne 40 kreditov za predchádzajúci akademický rok a zároveň VŠP za 1. ročník a 2. ročník štúdia

1. ročník ing. - minimálne 40 kreditov za predchádzajúci akademický rok a zároveň VŠP za celé bc. štúdium

2. ročník ing. - minimálne 40 kreditov za predchádzajúci akademický rok a zároveň VŠP za 1. ročník ing. štúdia

V priloženom súbore nájdete zoznamy študentov, ktorým štipendium bolo priznané.

Žiadame študentov, ktorí nemajú nahlásené čísla účtov, aby ich náhlasili na študijný referát najneskôr 19. novembra 2014.

Zoznam študentov, ktorým bolo štipendium priznané
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI