Ohlas médií - 25. výročie založenia fakulty (aktualizované)

Televízne reportáže:
Reportáž TV MARKÍZA - Svetoví vývojári zo Žiliny
Reportáž TV FENIX
- priebežne doplníme reportáže TV Severka, TV I-Tečko (študentská televízia)

Články:

TASR - Školský servis

ZILINA.SME.SK

ZILINAK.SK

- priebežne doplníme článok v časopise QUARK, PC REVUE, SPRAVODAJCA ŽU v Žiline

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI