Online štátne skúšky 2020 na FRI UNIZA

Nazrite spoločne s nami pod pokrievku našich online štátnych skúšok. Konkrétne na prácu tajomníkov, predsedov, interných a externých členov skúšobných komisií, študijných referentiek, či online pripojených študentov. Veľké poďakovanie patrí našej tohtoročnej úspešnej absolventke Valentíne, ktorá symbolicky oznámila svetu úspešné ukončenie štúdia za všetkých našich bakalárov a inžinierov na našej FRI zvoničke. Všetkým bakalárom a inžinierom blahoželáme.0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI