Organizačné pokyny pre uzatváranie ročníka v akademickom roku 2020/2021

Vážení študenti,

nakoľko nám začalo skúškové obdobie, tak nám dovoľte Vás stručne informovať o priebehu skúšok a procesu uzatvárania ročníka. Skúšky budú prebiehať v online režime. Upozorňujeme Vás, že výsledok skúšky (známka) sa nebude zapisovať do indexu. Všetky známky sa budú evidovať výhradne v elektronickom systéme vzdelávanie. Preto Vás prosíme, aby ste sledovali, či vyučujúci Vám známku elektronicky zapísal. Kolegovia boli upozornení, aby známky ihneď po vykonaní skúšky zapísali do elektronického systému.

Zmeny nastali aj v procese uzatvárania ročníka. Tento akademický rok opäť NEBUDETE odovzdávať index na študijný referát. Index si ponecháte a donesiete si ho až na zápis v septembri. Pokyny ohľadom zápisov Vám prídu na študentský e-mail koncom augusta. Informácia ohľadom zápisov bude zverejnená aj na fakultnej stránke www.fri.uniza.sk.

Štúdium sa bude uzatvárať výhradne na základe elektronického systému. Uzatvorenie ročníka sa vykoná tak, že po absolvovaní poslednej skúšky v tomto akademickom roku a po skontrolovaní, že máte v elektronickom systéme zapísané všetky známky, napíšete e-mail na študijný referát (bakalári 1. a 2. ročník na maria.sicova@fri.uniza.sk, bakalári opakovanie 3.ročníka a inžinieri na renata.novakova@fri.uniza.sk), kde uvediete, že žiadate uzatvoriť ročník, pričom jasne uvediete, či žiadate o postup do vyššieho ročníka alebo žiadate o opakovanie ročníka.

Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí sa rozhodnú zmeniť študijný program, pošlú aj vyplnenú a podpísanú žiadosť o zmenu programu (sken/fotka z mobilu na maria.sicova@fri.uniza.sk).

Taktiež upozorňujeme študentov na ich povinnosť vyplývajúcu zo študijného poriadku FRI UNIZA – požiadanie o uzatvorenie ročníka štúdia, pričom táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých študentov fakulty bez ohľadu na to, či budú pokračovať v ďalšom ročníku.

Tí študenti, ktorí nebudú pokračovať v štúdiu, si vypíšu   žiadosť o zanechanie štúdia  a pošlú ju vyplnenú, podpísanú a neskenovanú na študijný referát (bakalári na maria.sicova@fri.uniza.sk, inžinieri na renata.novakova@fri.uniza.sk).

Držíme Vám palce, aby ste mali energiu a trpezlivosť na úspešné absolvovanie všetkých skúšok. Ak by ste mali nejaké otázky alebo by sa vyskytli nejaké problémy, tak neváhajte napísať prodekanovi pre vzdelávanie (správa na MS Teams).

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI