OSSConf 2019 - pozvánka na 11. ročník

V dňoch 2. až 4. júla sa v priestoroch fakulty uskutoční 11. ročník konferencie o otvorenom softvéri a jeho aplikáciach OSSConf 2019.  Na konferencii sa uskutočnia rôzne tradičné aj netradičné prednášky. Nosnou témou konferencie je 3D tlač. V rámci konferencie obnovujeme tradičné učiteľské semináre (bezplatné) vhodné pre všetkých záujemcov. Nepredpokladajú sa žiadne vedomosti alebo predchádzajúce skúsenosti v daných oblastiach.

V tomto roku ponúkame dva semináre, budú sa konať 4.7.2019 a prebiehať budú paralelne: 1. Základy tvorby modelov pre 3D tlač. 2. Machine learning.

Našu konferenciu sa snažíme, tak ako po iné roky, udržať bez platenia vložného. Program konferencie nájdete na stránke http://ossconf.soit.sk/index.php.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI