Oznámenie pre študentov tretieho stupňa VŠ štúdia odborov Aplikovaná informatika a Management

Vážení kolegovia,
Ak máte záujem v školskom roku 2014/15 absolvovať niektorý z nasledujúcich predmetov, dostavte sa dňa 1.10.2014 v 9:00 do mojej kancelárie FRA 215 na katedre KMMOA (po starom KDS), kde si dohodneme harmonogram prednášok a seminárov. Všetky predmety začnú v zimnom semestri! Ak sa stretnutia nemôžete zúčastniť (externí doktorandi), kontaktujte ma na adrese: jaroslav.janacek@fri.uniza.sk
Ide o predmety:
Aplikovaná informatika:
Matematické princípy informatiky_variant A
Teória a metodológia aplikovanej informatiky_verzia B
Management:
Management Science (vedecké základy manažmentu)
Jaroslav Janáček

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI