Podávanie prihlášok na inžinierske štúdium ak. rok 2019/2020 - AKTUALIZOVANÉ

Projekty inžinierskeho štúdia sú zverejnené. Odporúčame, aby ste pri ich výbere pristupovali zodpovedne. Výber projektov je súčasťou prihlášky na inžinierske štúdium, ktorú je potrebné podať do 30. apríla 2019.

Podrobné informácie k podávaniu elektronickej prihlášky na inžinierske štúdium akademický rok 2019/2020 nájdete tu: https://www.fri.uniza.sk/stranka/podrobne-informacie-k-inzinierskym-prihlaskam


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI