Pokračujeme v rozširovaní našej IT komunity

Rozširujeme našu IT komunitu. V ostatných mesiacoch Fakulta riadenia a informatiky uzatvorila nové partnerstvá so spoločnosťami Red Hat, AŽD Praha a BRAIN:IT. Veríme, že naštartovaná spolupráca sa bude prehlbovať a našim študentom i zamestnancom prinesie nové príležitosti. Tešíme sa.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI